Ondernemersaftrek 2017

Zelfstandigenaftrek/startersaftrek
tot AOW-leeftijd vanaf AOW-leeftijd
zelfstandigenaftrek
startersaftrek
totale aftrek
zelfstandigenaftrek
startersaftrek
totale aftrek
€ 7280 € 2123 € 9403 € 3640 € 1062 € 4702

Zelfstandigenaftrek kan niet meer bedragen dan winst
tenzij recht bestaat op startersaftrek
waardoor in kalenderjaar niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek in volgende 9 kalenderjaren wordt verrekend via verhoging zelfstandigenaftrek in die jaren, waarbij geldt dat
oudste jaar als eerste moet worden verrekenend
aftopping op winst ook geldt voor aldus verhoogde zelfstandigenaftrek
in jaar van overlijden niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek in mindering mag worden gebracht op stakingswinst door overlijden, ongeacht of bel.pl. in overlijdensjaar aan urencriterium voldoet.
Winst is gezamenlijk bedrag van winst die bel.pl. als ondernemer geniet uit 1 of meer ondernemingen.

Fiscaal Memo Arresten & Beleid 2017, § 1.10.

S&O-aftrek/starters-S&O-aftrek2

Aftrek speur- en ontwikkelingswerk (S&O-aftrek) geldt voor ondernemer (en dus niet medegerechtigde) die
aan urencriterium voldoet (zie § 1.28), en
in kalenderjaar ten minste 500 uur besteedt aan speur- en ontwikkelingswerk, waarvoor S&O-verklaring moet zijn afgegeven
vanwege zwangerschap onderbroken werkzaamheden worden tijdens met zwangerschaps- en bevallingsverlof overeenkomende periode geacht niet te zijn onderbroken.
Starters-S&O-aftrek
geldt voor ondernemer (en dus niet medegerechtigde) die
in 1 of meer van 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was, en
voor maximaal 2 van 5 voorafgaande kalenderjaren S&O-verklaring heeft verkregen
geldt niet in geval van geruisloze terugkeer uit NV/BV
verhoogt S&O-aftrek met € 6264 (2016: € 6245; 2015: € 6213; 2014: € 6157).

S&O-aftrek/starters-S&O-aftrek
jaar S&O-aftrek starters-S&O-aftrek totale aftrek
2017
€ 12 522
€ 6264
€ 18 786
2016
€ 12 484
€ 6245
€ 18 729
2015
€ 12 421
€ 6213
€ 18 634
2014
€ 12 310
€ 6157
€ 18 467

Meewerkaftrek3

Meewerkaftrek geldt voor ondernemer (dus niet medegerechtigde) die
aan urencriterium voldoet (zie § 1.28), en
partner heeft die zonder vergoeding (tot maximaal bedrag niet-aftrekbare partnervergoeding, zie § 1.14) meewerkt in onderneming waaruit bel.pl. als ondernemer winst geniet.

Meewerkaftrek
aantal meewerkuren % meewerkaftrek van winsta
vanaf tot
525
525
875
1,25%
875
1225
2,00%
1225
1750
3,00%
1750
4,00%

a.
Winst is gezamenlijk bedrag van winst die bel.pl. als ondernemer geniet uit 1 of meer ondernemingen waarin partner zonder vergoeding meewerkt, verminderd met onteigeningswinst, stakingswinst en eindafrekeningswinst.
Fiscaal Memo 3 2007, § 1.9.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid4

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
geldt voor ondernemer (en dus niet medegerechtigde) die
in 1 of meer van 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was, en
in kalenderjaar recht heeft op
uitkering WIA/WAO/WAZ/Wajong of Wajong-arbeidsondersteuning of soortgelijke buitenlandse wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering, of
periodieke uitkering/verstrekking ter zake van invaliditeit/ongeval, en
aan verlaagd-urencriterium voldoet (zie § 1.28), en
op 1 januari jonger dan AOW-leeftijd is
geldt niet in geval van geruisloze terugkeer uit NV/BV.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheida
aantal keren toegepastb aftrek
€ 12 000
8 000
4000

a.
Aftrek bedraagt niet meer dan hetgeen aan winst is genoten; winst is gezamenlijk bedrag van winst die bel.pl. als ondernemer geniet uit 1 of meer ondernemingen.
b.
Aantal keren dat startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid in 5 voorafgaande kalenderjaren is toegepast.

Stakingsaftrek5

Stakingsaftrek
geldt voor ondernemer die als ondernemer (en dus niet als medegerechtigde) in kalenderjaar winst behaalt
met of bij staken van 1 of meer gehele ondernemingen (stakingswinst)
door afneming oudedagsreserve na geruisloze doorschuiving of omzetting van gehele onderneming
bedraagt laagste van navolgende 2 bedragen
stakingswinst
€ 3630 verminderd met eerder genoten stakingsaftrek (maximumbedrag geldt dus per ondernemer, niet per onderneming).
Stakingsaftrek geldt inzake met toepassing van doorschuiffaciliteiten (mede) voortgezette onderneming pas nadat onderneming ten minste 3 jaar voor eigen rekening van ondernemer is gedreven.

Reacties zijn gesloten.